Pelerinli Çocuklar

Üstün Yetenekli Çocuklar Atölyesi

Açıklama


Bu eğitimde yetişkin katılımcılar iki ayrı grup olarak ele alınmaktadır. Üstün yetenekli çocuklara yönelik yapılan çalışmalar genellikle çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Üstün yetenekli çocuğa sahip olan aileler ise çocuklarıyla ne şekilde ilgileneceği hakkında pek bir fikre sahip olamamaktadır. Çocukların en fazla zaman geçirdiği aileler ile olan zamanları değerlendirilemeden boşa harcanmaktadır. Çocuğu eğitirken ebeveynlerin de eğitilmesi (teorik ve pratik) ve doğru bir şekilde bu döngüyü kurması yapılan faaliyetlerden en yüksek verimin alınmasını sağlamaktadır. Yapılacak bu atölyemizde hem aileyi hem de çocuğu birbirine paralel eğitimlerle eğilmesi, çocuk ve ailelerin doğru yaklaşımlarda bulunulması hedeflenmektedir.
Hedef Kitle

Hedef Kazanımlar


  • Ebeveyn ve çocuk ilişkisi gelişir.
  • Eğitim ve öğretim hayatı, okul dışında da verimli bir şekilde yönetilir.
  • Sosyal ilişkiler gelişir.
  • Dikkat ve konsantrasyon artar.
  • Ebeveynler arası iletişim gelişir.
  • Duygusal olarak olgun davranışlar sergilerler.
  • Yeni ve yararlı, uygulanabilir işler üretir.
  • Potansiyellerini doğru bir şekilde yönlendirirler.
  • Problemler karşısında farklı çözümler üretir.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, projeksiyon, farklı ebatlarda küpler/toplar/el işi kağıtları, lastik, boya kalemleri
Uygulama Süresi


5-5 ders olmak üzere 10 derstir. 2 gün sürmektedir.