Image by Marília Castelli

STEM ile Bütünleşik Öğrenme

Açıklama


Bu eğitim kapsamında katılımcılarla birlikte bütünleşik öğrenme modellerinden biri olan STEM yaklaşımı, STEM’le birlikte kullanılan öğrenme modelleri, disiplinler arasılık ve disiplinler arasılığı sağlamaya yönelik stratejiler üzerine bilgi sahibi olacaklardır. Katılımcılar okullarında aldıkları derslere daha bütünsel bir bakış açısı ile bakarak günlük hayat bağlantıları kurabilecekler, problem çözme becerileri gelişecek, yaratıcı-esnek-analitik düşünme becerileri gelişecektir.
Hedef Kitle


5+ Yaş
Hedef Kazanımlar


  • STEM hakkında genel bilgi edinir.
  • Dünyadaki STEM uygulamalarını bilir.
  • STEM Materyal Tanıtımı ve Laboratuvar Kurulumu konusunda bilinçlenir.
  • Bilimsel Bilgi ve Beceriler konusunu kavrar.
  • 5E Yaklaşımını kavrar.
  • Proje Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
  • Sorgulama Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
  • Modelleme konusunda bilinçlenir.
  • Bağlam Temelli Öğrenmeyi kavrar.
  • STEM’in derslere entegre edilmesini kavrar.
Malzeme / Materyal


Eğitici kutu ürünleri, projeksiyon
Uygulama Süresi


30 ders saatidir.