Mühendislik Robotu Arabası

Robotik Kodlama

Hedef Kitle


5+ Yaş
Açıklama


Bu eğitimde katılımcılar algoritma, akış şemaları, günlük hayat örnekleri, bilgisayarlı kodlama etkinlikleri ile kodlamanın temel mantığını, blok veya metin tabanlı programlama dillerini öğrenecek ve STEM’le birlikte kullanılan disiplinler arası öğrenme modelleri ile robotik üzerine çalışmalar yapacaklardır. Yapılan robot tasarımlarını istenilen şekilde kodlayarak çalışmasını sağlayacaktır. Bu sayede günlük hayat problemlerini çözen, 21.yy yetkinliklerine sahip, eleştirel, analitik, yaratıcı, esnek ve bilgi işlemsel düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirilmesi amaç edinilmektedir.
Hedef Kazanımlar


 • Algoritma tasarımı yapar.
 • Kodlama hakkında bilgi ve beceri kazanır.
 • Bilgisayar programlamanın temellerini açıklar.
 • Problem çözme süreçlerini uygular.
 • Problem çözme ve mantıksal sorgulama hakkında bilgi sahibi olur.
 • Problem çözme ve mantıksal sorgulama gerektiren etkinlikler uygular.
 • Programlama araçlarını ve uygulamalarını bilir.
 • Programlama dillerinin mantığını bilir.
 • Blok ve metin tabanlı kodlama araçlarını kullanır.
 • Blok ve metin tabanlı kodlama yapar.
 • Robot tasarım sürecini bilir.
 • Robotik set kullanımı bilir.
 • Probleme çözüm odaklı robot tasarımı yapar.
 • Kazanımlara uygun örnek projelerin tasarımını yapar.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, tablet, projeksiyon, programlar, robotik setler
Uygulama Süresi


40 ders saatidir.