Yapı Robotu

Robotik

Açıklama


Bu eğitimde katılımcılar STEM’le birlikte kullanılan öğrenme modelleri, disiplinler arasılık ve disiplinler arasılığı sağlamaya yönelik stratejiler ile robotik üzerine çalışmalar yapacaklardır. Bu sayede günlük hayat problemlerini çözen, eleştirel, analitik, yaratıcı, esnek tasarımlar yapabilen bireyler yetiştirilmesi amaç edinilmektedir.
Hedef Kitle


5+ Yaş
Hedef Kazanımlar


  • Robot tasarım sürecini bilir.
  • Robotik set kullanımı bilir.
  • Probleme çözüm odaklı robot tasarımı yapar.
  • Problem çözme süreçlerini uygular.
  • Problem çözme ve mantıksal sorgulama hakkında bilgi sahibi olur.
  • Problem çözme ve mantıksal sorgulama gerektiren etkinlikler uygular.
  • Kazanımlara uygun örnek projelerin tasarımını yapar.
Malzeme / Materyal


Robotik setler, projeksiyon, programlar
Uygulama Süresi


30 ders saatidir.