Image by AltumCode

Python ile Metin Tabanlı Programlama

Açıklama


Programlama günümüz iş dünyasında ve 21.yy yetkinliklerinin geliştirilmesinde önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların geleceğin meslekleri alanında kendilerinin erken yaşlardan itibaren bu alana ilgi duymaları ve şimdiden yetiştirmeye başlamaları önem taşımaktadır. Programlama becerilerinin geliştirilmesi ve bir programlama dilini etkin bir şekilde kullanabilme belirli bir zaman dilimi gerektirdiğinden eğitimleri tam zamanlı takip etmesi önem taşımaktadır. Bu eğitimde amacımız geleceğin dünyasında yer edinen, algoritma, akış diyagramları, kodlama-programlama becerilerini geliştirmek, mantıksal ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek, problemlere etkin çözümler sunan bireyler yetişmesini sağlamaktır.
Hedef Kitle


12+ Yaş
Hedef Kazanımlar


 • Bilgisayar programlamanın temellerini açıklar.
 • Python'ın programlama dilleri arasındaki konumunu açıklar.
 • IDLE (integrated developmentand learning environment) kullanımını açıklar.
 • Temel veri çeşitleri ve temel operatörleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Verinin girdi olarak alınması işlemlerini yapar.
 • Verinin çıktı olarak verilmesi işlemlerini yapar.
 • Koşul içeren durumları örneklerle açıklar.
 • Koşullu durumların kullanılması işlemlerini yapar.
 • Döngülerin anlaşılarak kontrollü şekilde kullanılması işlemlerini yapar.
 • Liste kavramını açıklar.
 • Listelerin kullanılması işlemlerini yapar.
 • Çok boyutlu dizilerin açıklar ve kullanır.
 • Fonksiyonları kullanır.
 • Tuple ve Dictionary kavramlarını kullanır.
 • Python modüllerini kullanır.
 • Hata ayıklama ve yakalama işlemlerini yapar.
 • Nesne tabanlı programlama temellerini açıklar.
 • Nesne tabanlı programlama temellerini Python dilinde kullanır.
 • İnheritance, abstraction, encapsulation,andpolymorphism kavramlarının açıklar.
 • İnheritance, abstraction, encapsulation,andpolymorphism kullanımı yapar.
 • Python ortamında dosya işlemlerini yapar.
 • Veri modelleme kavramını açıklar.
 • YANG kullanımını yapar.
 • Temel network kavramlarını açıklar.
 • API kavramını açıklar.
 • API kullanımı yapar.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, projeksiyon, programlar
Uygulama Süresi


50 ders saatidir.