Image by AbsolutVision

Pratik Düşünme Atölyesi

Açıklama


Bu eğitimde çocuklar günlük yaşamda pratik düşünür, ani değişimlerde tepkileri doğru bir şekilde düzenler, farklı açılardan sorunlara yaklaşıp çözümler üretir. Pratik düşünme yeteneği, geliştirilebilmekte ve kişilerin sıra dışı akıl yürütmesini desteklemektedir. Günlük hayatta önemli bir yeri bulunan pratik düşünebilmenin geliştirilmesi pek çok alanda kişiye kolaylık sağlamakta ve hayat kalitesini arttırmaktadır. Çocukların bu düşünme biçiminin geliştirmesi sosyal yaşantısında olduğu kadar eğitim sürecinde de katkı sağlamaktadır. Bu eğitimle katılımcıların yaşamlarında farklı bakış açılarıyla karar verebilmeleri, yaşamlarına destek verilmesi, pratik bir şekilde yaşamlarını bağımsız bir şekilde yönetebilmesi amaçlanmaktadır.
Hedef Kitle


6 - 9 Yaş
Hedef Kazanımlar


  • Bir durumu farklı açılardan kavrar ve açıklar.
  • Problemler karşısında farklı çözümler üretir.
  • Esnek düşünür.
  • Değişimlere karşı kolay uyumlu sağlar.
  • Özgün şeyler üretir.
  • Yeni ve yararlı, uygulanabilir işler üretir.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, projeksiyon, farklı ebatlarda küpler/toplar/el işi kağıtları, lastik, boya kalemleri
Uygulama Süresi


5-5 ders olmak üzere 10 derstir. 2 gün sürmektedir.