Image by Element5 Digital

Öğrenmeyi Öğrenme Atölyesi

Açıklama


Bu eğitimde katılımcılar akıcı ve esnek düşünme yeteneğini harekete geçmekte, kalıplara bağlı kalmaksızın kendine has geliştirmiş olduğu öğrenme yeteneğini desteklemektedir. Öğrenmeyi öğrenme, son derece önemli bir yere sahiptir. Öğrenmeyi bilen kişiler, yeni bir bilgiyle karşılaştıklarında kolayca algılayıp kalıcı belleğe aktarabilmektedir. Bu eğitimle çocukların kendi başlarına da öğrenmeleri desteklenmekte, bireysel bir şekilde hareket edebilmeleri sağlanmakta ve öğretim hayatını kolaylaştırması amaçlanmaktadır.
Hedef Kitle


5 - 13 Yaş
Hedef Kazanımlar


  • Bir durumu farklı açılardan kavrar ve açıklar.
  • Problemler karşısında kendine has çözümler üretir.
  • Esnek düşünür.
  • Değişimlere karşı kolay uyumlu sağlar.
  • Özgün şeyler üretir.
  • Yeni ve yararlı, uygulanabilir işler üretir.
  • Bağımsız hareket eder.
  • Kişinin kendine olan güveni yüksektir.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, projeksiyon, farklı ebatlarda küpler/toplar/el işi kağıtları, lastik, boya kalemleri
Uygulama Süresi


5-5 ders olmak üzere 10 derstir. 2 gün sürmektedir.