Image by Arnold Francisca

Kodlama

Açıklama


Bu eğitimde katılımcılar algoritma, akış şemaları, günlük hayat örnekleri, bilgisayarlı kodlama etkinlikleri ile kodlamanın temel mantığını, blok veya metin tabanlı programlama dillerini öğreneceklerdir. Bu sayede günlük hayat problemlerini çözen, 21.yy yetkinliklerine sahip, eleştirel, analitik, yaratıcı, esnek ve bilgi işlemsel düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirilmesi amaç edinilmektedir.
Hedef Kitle


5+ Yaş
Hedef Kazanımlar


 • Algoritma tasarımı yapar.
 • Kodlama hakkında bilgi ve beceri kazanır.
 • Bilgisayar programlamanın temellerini açıklar.
 • Problem çözme süreçlerini uygular.
 • Problem çözme ve mantıksal sorgulama hakkında bilgi sahibi olur.
 • Problem çözme ve mantıksal sorgulama gerektiren etkinlikler uygular.
 • Programlama araçlarını ve uygulamalarını bilir.
 • Programlama dillerinin mantığını bilir.
 • Blok ve metin tabanlı kodlama araçlarını kullanır.
 • Blok ve metin tabanlı kodlama yapar.
 • Kazanımlara uygun örnek projelerin tasarımını yapar.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, tablet, projeksiyon, programlar
Uygulama Süresi


40 ders saatidir.