Image by Frederick Medina

Çocuklarda Fikir Atölyesi

Açıklama


Bu eğitimde çocuk katılımcılar farklı fikirler üretirken diğer kişilerin fikirleriyle kendilerinin düşüncelerini mukayese ederler. Fikir, kelimesinin eş anlamlısı olan ‘düşün’ herkesin doğası gereği ürettiği bir konu hakkındaki referans bilgisiyle ortaya çıkmaktadır. Özgün fikirler, üretmek kişinin bağımsız bir biçimde hareket etmesini desteklemektedir. Çocukların fikirlerini özgürce üretebilmeleri, aileleriyle ve çevresiyle küçük yaşlarda düşüncelerini paylaşmaları hem gelişimleri açısından hem de sosyal bir birey olarak topluma kazandırılmaları do derece önemlidir. Bu eğitimin amacı katılımcıların farklı fikirler üretmesini, empatik yaklaşımlara sahip olmasını, birçok açıdan düşün temelinde orijinal olarak düşünebilmesi ve ifade edebilmesidir.
Hedef Kitle


5+ Yaş
Hedef Kazanımlar


  • Farklı ve orijinal fikirler üretir.
  • Esnek bir şekilde davranır.
  • Çevresindeki değişimleri doğru şekilde yönetir.
  • Kişilerin düşüncelerine saygı gösterir.
  • Olumsuzluklar veya terslikler karşısında serinkanlı davranır.
  • Sosyal, iş, eğitim yaşamında zorlukların üstesinden gelir.
  • Üst bilişsel fonksiyonları gelişir.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, projeksiyon, kağıt, kalem
Uygulama Süresi


5-5 toplamda 10 ders olmak üzere 2 gündür.