Image by 绵 绵

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Atölyesi

Açıklama


Bu eğitimde çocuk katılımcılar günlük yaşamda zorunlu haller dışında ekran ile bağlantıları, kullanımları daha sağlıklı hale bürünür, zamanlarını daha sağlıklı bir şekilde yürütür, dikkat ve koordinasyon eksikliği azalır, daha başarılı ve mutlu bir birey haline gelir. Ekran bağımlılığı genel hatları ile televizyon, tablet, cep telefonu gibi sürekli ekrana bakma gerektiren cihazları uzun süre kullanmak ve ihtiyaç olmadığı halde bu ekranları kullanmadan duramama halidir. Günümüzde yaygın hale gelen teknolojinin aşırı kullanımı, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemekte, bilişsel fonksiyonlarının ve sosyal becerilerinin gelişimini sekteye uğratmaktadır. Ayrıca zararlı içerikli uygulamaların önüne geçilmesini de zorlaştırmaktadır. Bu eğitimle katılımcıların teknolojiyi ihtiyaçları dışında aşırı kullanımlarını azaltarak günlük yaşam kalitesini arttırmak, zaman yönetimini gerçekleşebilir hale getirmek, ekranı aşırı kullanmalarına bağlı bilişsel olarak meydana gelen olumsuz durumların önüne geçilmesi ve daha sosyal genç bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Hedef Kitle


5+ Yaş
Hedef Kazanımlar


  • Zaman yönetimini sağlar.
  • Ebeveynlerin çocukları üzerinde sağlıklı denetimi artar.
  • Akademik başarı artar.
  • Teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanır.
  • Dikkat ve koordinasyonu artar.
  • Hafızası gelişir.
  • Meydana gelebilecek pek çok rahatsızlığın önüne geçer.
  • Sosyal ilişkilerinde daha başarılı olur.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, projeksiyon, kağıt, kalem
Uygulama Süresi


5-5 olmak üzere 10 saattir. 2 gün sürmektedir.