Image by Andy Kelly

Çocuklar için Yapay Zeka

Açıklama


Günlük hayatımızda kullandığımız algoritmalar sıralı ve belirli işlem basamaklarını mantıki sıralama gözeterek barındırırlar. Yapay zekaya dayalı programlar ise kendi algoritmalarını kendileri kurgulayarak öğrenme süreçlerini edindikleri bilgilerden yola çıkarak kendileri gerçekleştirirler. Bu eğitimle birlikte katılımcılar yapay zekanın temelleri, uygulama alanları ve yapay zeka projelerini teorik ve pratik uygulamalarla gerçekleştireceklerdir. Günümüz robotik tasarımlar ve robotik kodlama çalışmaları yapay zekaların hakim olmaya başladığı yeni nesil robot teknolojilerine doğru yönelmektedir. Bu sebeple bu eğitimi alan katılımcılar robotları yapay zeka temelli programlamayı, yapay zeka ve türlerini, mblock ile yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi öğrenecekler; 21.yy yetkinliklerinde yaratıcı, analitik, eleştirel, inovatif düşünme becerilerini geliştirebileceklerdir.
Hedef Kitle


14+ Yaş
Hedef Kazanımlar


  • Yapay zekâ hakkında bilgi sahibi olur.
  • Veri ve yapay zekânın tarihçesini açıklar.
  • Yapay zekânın kapsamını açıklar.
  • Uygulamalarda kullanılan yöntemleri açıklar.
  • Makinenin kural oluşturma mantığını açıklar.
  • Yapay zekânın faydaları hakkında bilgi sahibi olur.
  • Yapay zekâ geliştirme süreçlerinde kullanılan araçları açıklar.
  • Yapay zekâ geliştirme süreçlerinde kullanılan programları açıklar.
  • Temel makine öğrenmesi yöntemlerini uygular.
  • Görselleştirme ve mblock uygulamalarını yapar.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, projeksiyon, programlar
Uygulama Süresi


30 ders saatidir.