Image by Ryan Wallace

Algoritmik Düşünme

Açıklama


Bu eğitimde katılımcılar algoritma, akış şemaları, günlük hayat örnekleri, bilgisayarsız ve bilgisayarlı kodlama etkinlikleri ile kodlamanın temel mantığını öğreneceklerdir. Bu sayede günlük hayat problemlerini çözen, 21.yy yetkinliklerine sahip, eleştirel, analitik, yaratıcı, esnek ve bilgi işlemsel düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirilmesi amaç edinilmektedir.
Hedef Kitle


5+ Yaş
Hedef Kazanımlar


  • Kodlama ve bilgi işlemsel düşünme kavramlarını açıklar.
  • Bilgi işlemsel düşünme ve kodlama arasındaki ilişkiyi fark eder.
  • Problem çözme ve mantıksal sorgulama hakkında bilgi sahibi olur.
  • Problem çözme ve mantıksal sorgulama gerektiren etkinlikler uygular.
  • Bilgi işlemsel düşünme becerisi ve alt boyutlarına yönelik etkinlikler uygular.
  • Programlama araçlarını ve uygulamalarını inceler.
  • Bilgisayarsız kodlama hakkında bilgi sahibi olur.
  • Bilgisayarsız kodlama tasarımı yapar.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, tablet, projeksiyon, kitap, eğitici robot
Uygulama Süresi


30 ders saatidir.